MY GEBED VIR 'N BOER 2 - ons skop af!

My Gebed vir 'n Boer 2

Hierdie is ’n inisiatief deur NS Liefdesdiens / NS Act of Love – ’n nie-winsgewende platform van Ns. Skrywershuis – Uitgewer. FONDSINSAMELING VIR SLAGOFFERS VAN PLAASAANVALLE.

(English script at the bottom)

WAARVOOR WORD DIE FONDSE AANGEWEND?

Die fondsinsameling uit verkope word gebruik om broodnodige trauma-berading aan slagoffers te bied. Families van slagoffers word deur verskeie professionele beraders bygestaan.

NEEM DEEL AAN HIERDIE PROJEK – ondersteun hierdie inisiatief en ons bekendes om fondse in te samel vir slagoffers van plaasmoorde. Jou bydrae sal saam met ons bekendes in hierdie boek gepubliseer word.

TEMA: BROOD – ons daaglikse voedsel, maar ook simbolies aan godsdiens en lewe.

Kom ons bid en skryf saam vir die veiligheid van plaasboere, hulle gesinne en hul werkers. Ons bid vir troos vir slagoffers van plaasmoorde. Kom ons bid vir verandering, bystand, vergifnis, wysheid, goeie leierskap en vir God se genade, asook seën oor die boere en al die mense van ons land. Indien jy sou voel om vir die hele wêreld te bid, kan jy dit ook doen – dit is immers jóú gebed.

Die boere en mense van Suid Afrika sal jou woorde ter harte neem en jou bydrae sál ‘n groot verskil maak in elkeen se lewe.

HOE OM DEEL TE NEEM

‘n Inskrywingsfooi van R100 per inskrywing word verlang per inskrywing. Die bankbesonderhede verskyn onder. E-pos jou gebed, gedig, prosa of kortverhaal, saam met jou bewys van betaling na: nicoschamrel@gmail.com. Merk jou e-pos GB 2. Jou inskrywing sal in hierdie boek geplaas word, tesame met al ons bekendes se bydraes.

WAAROOR SKRYF ONS?

Welke ‘n gebed, prosa, gedig of kortverhaal – ons plaas dit met graagte. Daar is wel ‘n uitdaging aan ons skrywers en digters:

TEMA: Skryf oor ons daaglikse brood – die stapelvoedsel van ons gemeenskap.

VOORBEELDE: Gebruik brood in simboliek of as jou hooftema vir jou verhaal (of gedig). Bou ‘n verhaal om brood en die bewusmaking van die boer as die onmisbare produsent. Jou verhaal kan enige sentrale onderwerp besit, soos bv. Die dood, teleurstelling, goeie dade, nuwe begin, hoop, menslikheid, vergewensgesind, aanvaarding, uitreiking, geloof, oorkoming, motiverend, troos, liefde, ens.

INHOUD: Die boek sal nie net gebede, prosa, gedigte en kortverhale bevat nie, maar ook artikels en sukses verhale van bekende persone, boere en Jan Alleman.

REËLS:

 1. Jou gebed inskrywing mag nie 150 woorde oorskry nie. Kortverhale se woordtelleing is ongeveer 1500 woorde.
 2. Gedigte moet kort wees.
 3. Mag nie rassisties wees of enige persoon of partye benadeel nie.
 4. Jou inskrywing moet jou eie oorspronklike skrywe wees. Plagiaat is ‘n kriminele oortreding.
 5. Sluitingsdatum is 31 Augustus 2022 (aansoek om verlenging van datum kan gestuur word)
 6. Enige inskrywings wat na die sluitingsdatum ontvang word, sal in ‘n opvolgboek gepubliseer word.
 7. Jou bydrae bly jou besit. Ons beskerm jou kopiereg. Deur jou inskrywing, verleen jy toestemming aan Ns. Skrywershuis om jou bydrae te publiseer.

BANKBESONDERHEDE / Banking Details:

Capitec Bank

Bank Code: 470010

Acc Name: NS Act of love

Acc no: 1736577741

Savings Account

WEBWERF: www.nskrywershuis.co.za

PROMOSIEVIDEO

ONS AMBASSADEURS

Anneline Kriel-Bacon

Anneline Kriel-Bacon is ‘n Suid-Afrikaanse model, aktrise en skoonheidskoningin. Sy het in 1974 op 19-jarige ouderdom Mej. Wêreld geword nadat die Verenigde Koninkryk se Helen Morgan bedank het net vier dae ná haar kroning. Anneline was Suid-Afrika se tweede Mej. Wêreld naas Penny Coelen-Rey.

 

Anneline was ook die ambassadeur vir My Gebed vir ‘n Boer (eerste projek) en gesels binnekort in Rooi Rose met Carla van der Spuy oor haar betrokkenheid by hierdie liefdadigheidsprojek. Haar passie om fondse in te samel vir slagoffers van plaasaanvalle op boere en hul werkers, word deurgaans in haar lewe bespreek. Sy was ook betrokke by die burgerregte-oragnisasie Afriforum om plaasmoorde stop te sit.

“Ek voel baie hartseer oor die boere wat elke dag in vrees lewe. Die grusame moorde is onaanvaarbaar,” het sy in ‘n onderhoud in Huisgenoot, 2017, gesê.

Anneline Kirel-Bacon beywer haar om My Gebed vir ‘n Boer 2, wyd en syd bekend te stel. Volg gerus haar Facebook-profiel.

Willem Fransman Jr. skryf in bykans elke genre, onder meer verhoog- en radiodramas, kortverhale, rubrieke en gedigte. Hy is ook ’n storieverteller, akteur, grafiese kunstenaar en uitgewer.

As natuurwetenskaplike was hy vir meer as twintig jaar lid van die Navorsingsinstituut vir Mond- en Tandheelkunde (NIMT) by die Universiteit van Stellenbosch, as laboratoriumtegnoloog.

Hy het verskeie toekennings as deel van die NIMT-navorsingspan ontvang.

Hy was op die eerste bestuur van die inklusiewe Afrikaanse Skrywersvereniging, die eerste wenner van die RSG en Sanlam se radiodrama-skryfkompetisie in 1997 en was ook op die DAK Netwerk se eerste direksie. Hy het vir twee termyne as lid en ondervoorsitter van die Wes-Kaapse Taalkomitee gedien en is ook ’n pad- en baanatleet met provinsiale erekleure.

Jacques LaGrange

Bekend as die King of Couture. Die Suid-Afrikaans gebore couture-ontwerper, Jacques LaGrange, het mode aan die Akademie vir Kleretegnologie studeer, gevolg deur ses en ‘n half jaar lank as ‘n persoonlike assistent te werk vir die bekende couturier Errol Arendz.

Jacques was in 1999 ‘n finalis in

die Jong Ontwerper van die Jaar-toekennings en het voortgegaan om die Most Elegant Couple-competition by die J&B Met van dieselfde jaar te wen, en twee jaar later, in 2001, ontvang hy weer dieselfde toekenning.

Jacques het na Parys (Frankryk) verhuis om hom daar te vestig, maar het kort daarna teruggekeer na Kaapstad toe hy gevra is om te help om die Franse ontwerphuis, Lancel, in Suid-Afrika bekend te stel. Hy het toe besluit om sy eie couture-etiket plaaslik bekend te stel en het buitengewone sukses behaal.

Sewentienjaar nadat hy sy eie etiket bekend gestel het, het Jacques steeds sy regmatige deel van plaaslike en internasionale blootstelling, met televisie-optredes op programme soos Top Billing, Pasella, Expresso, Bravo en Fashion One, om maar ‘n paar te noem.

Jacques is ook gereeld in talle groot publikasies te sien, insluitend verskeie voorbladblootstellings, soos Glamour, ELLE, Cosmopolitan, My Wedding Day, Rooi Rose, LeKap, Independent News Papers, Sunday Times en The New Age Newspaper, onder andere op sy lys.

In 2019 het hy die Kultuursake-toekenning van die Suid-Afrikaanse regering ontvang vir sy bydrae tot mode en kreatiewe ruimtes.

LaGrange voeg by dat fondseinsamelings wat ‘n verskil in mense se lewens maak vir hom ‘n passie is. Hy het saam met vele organisasies gewerk om geld vir verskeie sake in te samel.

“Ek is grootgemaak in ‘n huis waar ons [weldade gedoen het] en teruggegee het. Elke persoon moet op sy of haar manier teruggee. Liefdadigheid begin by die huis, om mense te help wat jy ken, ‘n vriend, ‘n buurman, tuinier of skoonmaaker. Maak ‘n ekstra toebroodjie om vir iemand te gee wat bedel. Koop ‘n ekstra koffie vir die parkeerjoggie. Behoefte is oral om ons en elke vriendelike daad sal beloon word.”

English Text

This is an initiative of NS Liefdesdiens / NS Act of Love – a non-profit platform of Ns. Skrywershuis – Publisher. RAISING MONEY FOR VICTIMS OF FARM ATTACKS.

SUPPORT THIS PROJECT – give your support to this initiative and our stars in raising funds for the victims of farm murders. Your contribution will be published along with our famous people in this book.

THEME: BREAD – our daily bread, also symbolised in religion and life.

Let us pray and write for the safety of our farmers, their workers, and their families. We pray for comfort for victims of farm murders. Let us pray for change, assistance, forgiveness, wisdom, good leadership, and for God’s mercy and His blessing upon our farmers and the people of our country.

HOW TO PARTICIPATE

A fee of R100 per contribution is required. See the bank details herewith. Send us your prayer, poem, or writing with your proof of payment to nicoschamrel@gmail.com. Mark your email as GB2. Your writing will be published in this book, along with our famous stars, entertainers, and authors.

RULES:

 1. Your prayer contribution may not exceed 150 words. Short story word count approximately 1500 words.
 2. Poems must be short.
 3. May not contain racism or impair any person or party.
 4. Your contributions must be your own. Plagiarism is a crime.
 5. The closing date is 31 August 2022 (extension can be applied for)
 6. Any entries received after this date will be published in a follow-up book.
 7. Your contribution – poem or writing, is your one. We will protect your copyright..

MY GEBED VIR 'N BOER (ste boek) kan bestel word

My Gebed vir 'n Boer 1

Hierdie besonderse boek is ’n fondsinsamelingsprojek deur NS Liefdesdiens. Dit bestaan uit gebede, skrywe en gedigte deur 60 bekendes, asook bydraes deur die publiek. Hierin word daar hulde gebring aan die boer en sy werkers, asook gebede vir die veiligheid van ons land se boere – hulle wat ons voorsien van kos op ons tafel.

Die fondse uit die verkope sal aangewend word om hulp aan slagoffers van plaasaanvalle te verleen. Jou bydrae is dus goud werd!

OM DIE BOEK TE BESTEL:

PRYS: R140 + R60 (PAXI)

Stuur jou bestelling en bewys van betaling na bets.adminco@gmail.com asook hierdie inligting:

Jou naam en van (gebruik dit ook as verwysing vir betaling).

Hoeveelheid boeke (indien jy meer as een boek bestel, betaal jy net eenmalig R60.00 afleweringfooi. Die afleweringsfooi mag ook verskil indien dit ʼn hele paar boeke is).

Straatadres of kode van jou naaste Pep Stores.

Jou selnommer (jy sal verwittig word van aankoms van pakkie by jou plaaslike PEP). Aflewering kan tot 4 weke neem.

AFLEWERING kan tot ongeveer 4 weke neem.

BANKBESONDERHEDE:

BANK: Capitec Bank

BANK KODE: 470010

REK NO: 1736577741

REK NAAM: NS Act of love

Spaarrekening

JOU VERW: Naam & Van

KOOP AANLYN BY ONS BOEKWINKEL - maklik, vinnig!

PROMOSIEVIDEO