In literatuur, skryfstyl is die manier om gedagtes uit te druk in ʼn taal wat kenmerkend is van ‘n individu, periode, skool of nasie.

Skryfstyl is ook die grammatika keuse wat ʼn skrywer maak, uitdrukking van sosiale identiteit en die emosionele effek.

Styl is ‘n term wat tegelykertyd kan verwys na enkelvoudige aspekte van ‘n individu se skryfwerk gewoontes, of ‘n bepaalde dokument en aspekte wat baie verder gaan as die individuele skrywer.

Buiten die essensiële elemente van spelling, grammatika, en leestekens, is skryfstyl die keuse van woorde, sinstruktuur, en paragraaf struktuur en die gebruik om die betekenis effektief oor te dra.

Die reëls gaan oor wat ‘n skrywer doen; styl gaan oor hoe die skrywer doen dit. Terwyl hy die reëls volg, het ‘n skrywer groot buigsaamheid om ‘n konsep uit te druk.

TWEE BELANGRIKE PUNTE VAN ‘N GOEIE SKRYFSTYL

Dra die boodskap eenvoudig, duidelik en oortuigend aan die leser oor.

Behou die leser se aandag en hou die leser geïnteresseerd.

WOORDKEUSE

Diksie, of die keuse van woorde, is uiteraard ‘n sentrale element in elke skrywer se styl.

Enkele metodes om effektief woordkeuses te gebruik:

Gebruik ‘n woordeboek en tesourus

Soek ‘n middelvlak van diksie

Noem dinge op hul name

Vermy oorbodigheid en omwisseling

Vermy clichés

Vermy jargon

Vermy verouderde, argaïese woorde

Vermy sleng, streeksuitdrukkings en nie-standaard Afrikaans

Vermy onnodige verkeinwoorde

Gebruik woorde in hul gevestigde sintuie

Vermy aanstootlike of seksistiese taal

Sê nie meer as wat jy bedoel nie

Wees so konkreet as wat jou betekenis dit toelaat

Gebruik logiese terme presies en korrek

Stel stellings in positiewe vorm

Maak metafore lewendig en toepaslik

Kies lewendige naamwoorde en aktiewe werkwoorde bo byvoeglike naamwoorde en bywoorde