Rhita Coetzee is ‘n tutor met meer as 20 jaar ondervinding in die aanbieding van lesings oor effektiewe studiemetodes.
Sy is ‘n oud-leerling van Potchefstroom Gimnasium en verwerf haar Hoër Onderwys diploma aan die PU vir CHO, vandag bekend as die Noordwes Universiteit. Sy het ook ‘n diploma in Kleinsakebestuur wat sy aan die Sakeskool van Noordwes Universiteit verwerf het. Behalwe haar passie om leerders te help om meer effektief te studier, bestuur sy ook haar eie onderneming, Admin Partner. Alhoewel sy in Kempton Park woon, is haar hartsplek is hulle familieplaas in die Vryburg distrik, waar sy deeltyds saam met haar suster met beeste boer.
JY KAN het ontstaan uit ondervinding wat sy deur die jare opgedoen het oor wat vir leerders in die praktyk werk. JY KAN is dus ‘n praktiese studiehandleiding wat studente van alle ourdeomme riglyne gee oor hoe om meer effektief te studeer.

Jy Kan!

Jy Kan!

R250.00

Rhita Coetzee, ‘n tutor met meer as 20 jaar ondervinding in die aanbieding van lesings oor effektiewe studiemetodes lei studente en leerders om leesvermoë te verbeter en opsommings te maak. Sy gee ook wenke hoe om die studieproses en veral die eksamenmonster vreesloos aan te pak. Hierdie handleiding is ’n moet vir leerders en ander leergieriges.

JY KAN! meer effektief studeer.

More info →
You Can!

You Can!

R250.00

Rhita Coetzee, a tutor with more than 20 years' experience in the presentation of lectures on effective study methods,  guides students and learners to improve reading ability and making summaries. She also gives guidelines on the study process and especially how to tackle the exam fearlessly. This guidebook is a must for learners and other teachers.

YOU CAN study more effectively.

More info →